Αλλαγή θέσης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Βαθμός Δυσκολίας

anakainisi-7

Η αλλαγή χρήσης ενός χώρου οδηγεί πολύ συχνά σε αλλαγή της θέσης των παροχών ηλεκτρικού ρεύματος.

anakainisi-8

Αρχικά καθαρίζεται το κανάλι από τις σκόνες και τοποθετείται η παροχή.

anakainisi-10

Στη συνέχεια διαβρέχεται ελαφρώς η επιφάνεια.

anakainisi-11

Το στοκάρισμα γίνεται με UNICRET-FAST. Η χρήση του απαιτεί μόνο την προσθήκη νερού.

anakainisi-12

Αφου “τραβήξει” επαρκώς το UNICRET-FAST (περίπου μετά από 45 λεπτά), τρίβεται με σπογγώδες τριβίδι.

anakainisi-13

Μετά από 3 ώρες περίπου, ο σοβάς έχει στεγνώσει και η επιφάνεια μπορεί να βαφεί.

Υλικά που θα χρειαστείτε:

UNICRET-FAST ταχύπηκτος, λευκός επισκευαστικός σοβάς. Κατανάλωση: περίπου 14,7 kg/m /cm πάχος στρώσης.

unicret-fast