Επισκευή

Στεγάνωση υπογείου έναντι νερού υπό πίεση με AQUAFIX

Τσιμέντο υπερταχείας πήξης. Η αντίδραση της πήξης αρχίζει αμέσως μετά την προσθήκη του νερού. Το AQUAFIX χρησιμοποιείται για ακαριαίο σφράγισμα σημειακών ή επιφανειακών διαρροών νερού...

26 Οκτωβρίου 2016

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Κόλληση πλακιδίων σε υγρούς χώρους

Παρακολουθήστε τη βήμα προς βήμα διαδικασία κόλλησης πλακιδίων σε υγρούς χώρους. Εύκολα και γρήγορα μαστορέματα από την ISOMAT!

26 Οκτωβρίου 2016