Ανακαίνιση

Αλλαγή θέσης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Η αλλαγή χρήσης ενός χώρου οδηγεί πολύ συχνά σε αλλαγή της θέσης των παροχών ηλεκτρικού ρεύματος. Αρχικά καθαρίζεται το κανάλι από τις σκόνες και τοποθετείται...

8 Αυγούστου 2016

Ανακαίνιση

Στοκάρισμα και βαφή επιφανειών

Η ανακαίνιση ενός χώρου είναι δυνατό να περιλαμβάνει από μικρές σχετικά επεμβάσεις μέχρι και ριζικές αλλαγές στη διαμόρφωσή του. Ορισμένα συνηθισμένα μικροπροβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν...

8 Αυγούστου 2016