Στεγάνωση ταράτσας και επικάλυψη της με πλακίδια

Βαθμός Δυσκολίας

Τυχόν τοπικές αποκαταστάσεις των κλίσεων γίνονται με το ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET ή DUROCRET-FAST. Αν απαιτείται η δημιουργία κλίσεων στο σύνολο της ταράτσας, χρησιμοποιείται το ελαφρύ τσιμεντοκονίαμα SCREED-100. Μετά από παρέλευση 7 ημερών μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες στεγανοποίησης.

steganosi-13

Αρχικά καθαρίζεται καλά το υπόστρωμα από σκόνες, σαθρά υλικά κτλ.

steganosi-14

Ακουλουθεί διαβροχή του, χωρίς να σχηματιστούν λιμνάζοντα νερά.

steganosi-15   steganosi-16

Παρασκευάζεται το AQUAMAT-FLEX, με προσθήκη του Α-συστατικού (κονία) στο Β-συστατικό (ελαστικοποιητής) και ταυτόχρονη ανάμιξη. Κατά μήκος της συμβολής της ταράτσας με κατακόρυφα στοιχεία (π.χ. στηθαία) αλλά και κατά μήκος υφιστάμενων ρωγμών ή αρμών διαστολής, και στα σημεία συναρμογής της ταράτσας με εξαερισμούς, καπνοδόχους, υδροροές κτλ., επαλείφεται τοπικά μία στρώση AQUAMAT-FLEX.

steganosi-17   steganosi-18

Όσο η στρώση είναι ακόμα νωπή ενισχύεται με ταινία πολυεστερικού υφάσματος πλάτους 10 cm. Αν κριθεί απαραίτητο, για την καλύτερη ενσωμάτωση του οπλισμού στη στεγανωτική στρώση, ακολουθεί άλλη μία τοπική επάλειψη με AQUAMAT-FLEX.

steganosi-19   steganosi-20

Στη συνέχεια και αφού η τοπική στρώση έχει στεγνώσει, η ταράτσα επαλείφεται καθολικά με AQUAMAT-FLEX, με χρήση βούρτσας. Ακολουθεί άλλη μία δεύτερη καθολική στρώση με AQUAMAT-FLEX, σταυρωτά με την προηγούμενη και εφόσον αυτή έχει στεγνώσει. Το πάχος κάθε στρώσης δεν πρέπει να ξεπερνά το 1 mm.

steganosi-21   steganosi-22

Η κόλληση των πλακιδίων γίνεται με τη χρήση της ελαστικής κόλλας ISOMAT AK 25. Η αρμολόγηση γίνεται με MULTIFILL SMALTO 1-8, ή με MULTIFILL 3-15, ενισχυμένο με DS-99.

steganosi-23

Ο συνδυασμός του AQUAMAT-FLEX με την ISOMAT AK 25 αποτελεί ένα άριστο σύστημα στεγάνωσης-κόλλησης πλακιδιών.

Υλικά που θα χρειαστείτε:

AQUAMAT-FLEX: Εύκαμπτο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών. Κατανάλωση: 1,0 kg/m2/στρώση ή συνολικά 2,0-4,0 kg/m2.
Ταινία πολυεστερικού υφάσματος (TREVIRA), για τον οπλισμό στεγανωτικών στρώσεων.
ISOMAT AK 25: Υψηλής ποιότητας, ελαστική, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων. Κατανάλωση: 1,5-4,0 kg/m2.
MULTIFILL SMALTO 1-8: Έγχρωμος αρμόστοκος πορσελάνινης υφής, υδαταπωθητικός για πλάτος αρμού από 1-8 mm.
MULTIFILL 3-15: Έγχρωμος, ρητινούχος αρμόστοκος για πλάτος αρμού από 3-15 mm.
DS-99: Βελτιωτική ρητίνη για κόλλες και αρμόστοκους.